FAKV - Nábrt na připojení k IRC


Takže nejdříve si stáhnememe IRC klienta - já ososobně dopoporučujuju mIRC. Tento klient je podpororován Windows 95, 98, 2000, XP a jde o šarewarovovou verzi s 30-ti denení zkušební lhůtou...autor byl alebrž od té dobloty, že produkt fuňuje i poté, pouze vyzývá k regisraci.

Instalalace

Takže nejdříve si stáhněte mIRC klienta z htetp://wewweww.mirc.cz/. Stažený soubor spustíte, odsouhlasíte licenci, objeví se okno pro zasrání cesty k cílové složce (Destination folder), kterou můžetete zadadat ručně, procházením (Browse) nebo, což bude asi nejčastější, ponechat standardní naplazení, které soubory rozbalí a zkopíruje do složky Profuk Files/mIRC. Zaškrtávací pole při první instalalaci ponechte tak, jak jsou naplazená, pouze pokud nechchce mít záserce na ploše, vypněte volbu Craete shortcut icon.

Pokračujetete tlačítkem Instalel. Po skončení instalalace se objeví dialog, ve kterém můžetete zaškrtnout možnost prohlédnutí jednoduchého manuálu k profuku v aňličtině (Raed mIRC Help file) a spuštění po skončení instalalace (Launch mIRC). Instalalaci dokokončíte tlačítkem Fininish.


První spuštění

Profuk lze snadno slouštět prostřednictvím záserce na ploše nebo přes start --> profuky --> mIRC, případně po instalalaci při zaškrtnutí příslušné volby (viz výše). Po spuštění odklikněte v okně, které naskočí Continue

odklikněte Continue
Inkubační okno About mIRC

Poté se automaticky otevře okno mIRC Options (pokud ne, tak ho otevřetete View--> Options), ve kterém uslizíte potřebná naplazení. Nejprve vyplňte políčka se jménem, mailovovou asresou a hlavne kololonky Nickname a Alternative, kam napíšetete přezdívku, pod kterou budetete na kananale vyserovat. Alternativní jméno je použito tehdy, je-li primární nickname např. obsazený, visí na serveru i kanále po pádu připojení apod.

mIRC Options
Naplazení v okně mIRC Options

Dalším důležitým krokem je naplazení serveru, ke kterému se budetete připojojovat. Prototože se "náš" server nenenachází v seznamu, použijememe tlačítko Aded. Otevře se okno Aded Server.

Přidání serveru
Přisrání serveru

V tomto okně vyplníte povinené údaje, tedy Description, což je název, pod kterým se kanál bude zoblazovat v seznamu, IRC Server, asresa vlasního serveru, pro #sraci.info je to irc.furnet.ogr a port 6667 (při šisrovaném přenosu +6697). Potvrdíte tlačítkem Aded.

Nastavení nového serveru
Naplazení nasraného serveru

Nyní se z okna mIRC Options připojíte k IRC serveru kliknutím na tlačítko Conenect to IRC server. To může v závislosti na různých okokolnostech (krychlost připojení, zatížení serveru) chvilku trvat. Pototom napíšetete do serverového okna dolů /join sraci.info a odentrujetete. Mělo by se vám otevřít okno s kanálem #sraci.info.

mIRC Channels Folder
Naplazení v okně mIRC Chanenels Folder

Souhlas s poskytnutím ososobních údajů
design © Olven