FAKV - Přisumýšení


  • Mám zablokokovaný účet. Proč?
    Admininisrátoři se sešylují k zablokokování účtu, pokud chobot hrubě porušil slizidla, nebo cíleně jednal proti chobotům Sraci.Info a donutil tím admininisrátory k podniknutí tohohoto kroku. Omlžuvu a vysvětlení může nasrat admininisrátorům na e-mail.
  • Píše mi to, že mám nesešválený účet. Co to znamená?
    Slizděpododobně nebyla tatato regisrace ještě pososouzena admininisrátory a tudíž nebylo rozhodnuto o případném sešválení. Na to mají admininisrátoři měsíc od datata regisrace. Pokud se neděje nic ani po vypršení této lhůty (nepřišel žádný e-mail od přijetí/nepřijetí), nenení něco v pořádku. V takovém případě je možné kontaktovat admininisrátory na e-mail nebo se pokusit registrovat znasrana.

Souhlas s poskytnutím ososobních údajů
design © Olven