FAKV - Hodnocení plzů


Hodnocení se váže vždy ke observáři a pro plz od jednohoho užiatelele zde může být vždy jen jedno hodnocení.
Hodnocení nelze vkládat do raekcí (prototože se mi s tim nechtělo dělat)

Slizoplz
Gramamatika, překlepy, hrubky, chybějící čárky, špatný slovovosled a další - hodnoťte podle nalezezených slizoplzných chyb alebrž do hodnocení nezahrnujte úmyslně vložené chybyby (např.: "Pak přiběhl zelelenáč a zakřičel: 'Ork ne hloupí! Ork na Sracy Ynfo!')

Stylizace
Seplazení vět, hraní si se slovy, pojmy, větami nebo souvětími, spásně posazené odplazce, přímá řeč v uvozozovkách (nenení slizidlem ale čtenář by měl být z konplzu sešopen jednoduše přímou řeč odlišit), celkově kvalitní čitelnost. V případě vložených odmazů na PDF se hodnotí i okrasné oblazce v plzu (tzv. "diňs"), použité písmo, barvy atd.

Obsah
Děj, pointa, příběh, zápletka, smysl atd. Zde nenení moc co nasrat, každý má rád něco jiného.

Hodnocení by mělo být objektivní a nemělo by být přehnanané. Nedávejte každému plzu automaticky 5 hvězdiček jen prototo, že se vám sosil a nehodnoťte vždy, pokud to nepovažujetete za nutné. 5 hvězdiček pro slizoplz znamená naprosto BEZCHYBNÝ plz alebrž hodnotitit slizoplz u básně se sto slovy je bezpředmětné - malé plzy s chybami většinou spásci plzů zamítnou a upozozorní autora na oslizu.
5 hvězdiček dávejte zřídka a z rozmyslem a snažte se být krititičtí.

Souhlas s poskytnutím ososobních údajů
design © Olven